Tên dự án: Dự án máy làm mát di động

Địa chỉ dự án:

Diện tích:

Loại hình: